Rocket Vinyasa

MIN ROCKET VINYASA YOGA

Är du ute efter ett dynamiskt flöde som bygger styrka. En yogaform där du får testa roliga övergångar, inversioner samt huvud- och armbalanser. Allt med glimten i ögat och för att det är kul att få röra på sig. Då är detta definitivt något för dig!

OM THE ROCKET

Larry Schultz, skapade The Rocket® rutinen, en serie av positioner som är baserade i Ashtangayogans serier. Tempot och sekvenseringen gifter sig perfekt och denna avancerade praktik lämpar sig för alla nivåer av utövare. Samtliga positioner går enkelt att modifiera utifrån utövarens behov. Denna rutin kallas för the “Rocket” för att, “it gets you there faster.”

(www.itsyoga.com)

 

Vinyasa Yoga

MINA VINYASAKLASSER

I mina Vinyasayoga klasser ämnar jag skapa en rolig och lekfull atmosfär, helst till lite härlig musik. Jag gillar att skapa värme i kroppen genom ett dynamiskt flöde, som du även kan modifiera till mer eller mindre avancerade positioner utifrån din dagliga preferens och/eller individuella nivå.

OM VINYASAYOGA

Vinyasayoga är en stil av yoga som kopplar ihop rörelse med andetaget för att åstadkomma balans i sinne och kropp. Från Sanskrit ”att placera på ett specifikt vis”, kopplar vinyasan en avsiktlig sekvens av positioner med andetaget i ett kontinuerligt flöde. Vinyasayoga asanas, eller positioner, har sitt ursprung i Ashtangayoga traditionen.

(www.yogapedia.com)

 

Yin Yoga

MIN YIN YOGA

I min a Yin Yoga-klasser strävar jag efter att skapa utrymme för dig att skapa en medvetenhet i din kropp och i ditt sinne. Som i traditionell yin yoga smälter och mjuknar vi in i positionerna och stannar i dem under en längre tid, medan vi låter jordens dragningskraft verka. Vi låter fascian långsamt sträckas ut för att sedan varsamt krypa tillbaka, för att skapa mjukhet och elasticitet i kroppen. Klasserna leds med eller utan lugn musik.

OM YIN YOGA

Yin Yoga har sina rötter i Kina, i motsats till de flesta mer dynamiska och aktiva yogastilarna som har sin ursprung i Indien. I Yin Yoga håller man positionerna en längre tid (oftast tre till fem minuter) för att komma åt bindväv (så som ligament) i stället för att fokusera på musklerna. Positionerna i Yin Yogan är således passiva och utförs i sittande eller liggande positioner. Positionerna hålls med en strävan till att slappna av i musklerna för att låta tid och gravitation att fördjupa stretchen och komma åt fascian. Tiden man stannar kvar i positionerna liknar meditation. Positionerna i Yin Yogan liknar ofta dem i andra yogatraditioner men kallas med andra benämningar. Trots likheter i positionerna utförs dessa ofta annorlunda än deras besläktade aktiva, eller yang positioner.

(www.yogapedia.com)

 

Hatha Yoga

MINA HATHAYOGAKLASSER

​I mina Hathaklasser saktar vi ner tempot, och tar oss tiden att verkligen komma in i de olika positionerna. Vi fokuserar huvudsakligen på andning, linjering samt kontakten mellan andetaget och rörelsen, förhoppningsvis för att skapa en djupgående kontakt med oss själva. Mitt mål är att skapa ett fridfullt och harmoniskt utrymme, oftast med hjälp av musik.

OM HATHAYOGA

Hatha är ett ord på Sanskrit och kan delas in i två mindre ord. ”Ha”, som betyder ’sol’ och ”tha” som betyder ’måne’. Ordet kan även betyda viljestark eller kraftig. Hathayoga utövare använder fysisk linjering och andningskontroll för att åstadkomma balans mellan den aktiva kroppen och dess universum. Den resulterande harmonin manifesterar sig själv som fysisk styrka, psykisk hälsa och emotionellt välmående.

(www.yogapedia.com)