Rocket Vinyasa

MIN ROCKET VINYASA YOGA

Är du ute efter ett dynamiskt flöde som bygger styrka. En yogaform där du får testa roliga övergångar, inversioner samt huvud- och armbalanser. Allt med glimten i ögat och för att det är kul att få röra på sig. Då är detta definitivt något för dig!

OM THE ROCKET

Larry Schultz, skapade The Rocket® rutinen, en serie av positioner som är baserade i Ashtangayogans serier. Tempot och sekvenseringen gifter sig perfekt och denna avancerade praktik lämpar sig för alla nivåer av utövare. Samtliga positioner går enkelt att modifiera utifrån utövarens behov. Denna rutin kallas för the “Rocket” för att, “it gets you there faster.”

(www.itsyoga.com)

 

Vinyasa Yoga

MINA VINYASAKLASSER

I mina Vinyasayoga klasser ämnar jag skapa en rolig och lekfull atmosfär, helst till lite härlig musik. Jag gillar att skapa värme i kroppen genom ett dynamiskt flöde, som du även kan modifiera till mer eller mindre avancerade positioner utifrån din dagliga preferens och/eller individuella nivå.

OM VINYASAYOGA

Vinyasayoga är en stil av yoga som kopplar ihop rörelse med andetaget för att åstadkomma balans i sinne och kropp. Från Sanskrit ”att placera på ett specifikt vis”, kopplar vinyasan en avsiktlig sekvens av positioner med andetaget i ett kontinuerligt flöde. Vinyasayoga asanas, eller positioner, har sitt ursprung i Ashtangayoga traditionen. (www.yogapedia.com)

 

Ashtanga Vinyasa

MINA ASHTANGAYOGAKLASSER

Jag lär huvudsakligen ut den modifierade primaryserien samt fulla primaryserien. Man kan säga att dessa är Ashtangayogans bassekvenser och passar alla nivåer. Det lär få ditt hjärta att pumpa och muskler att jobba. Samtidigt som du skapar den där härliga kontakten med ditt andetag.

OM ASHTANGAYOGA

Ashtangayoga har fått sitt namn ifrån Ashtanga, yogans åtta greniga väg på Sanskrit, som är beskriven i Patanjalis Yoga Sutras. Det var Sri K. Pattabhi’s tro att asana grenen av yoga behöver praktiseras innan de andra grenarna kan bemästras. Ashtangayogan är en dynamisk, flödande stil som kopplar kroppens rörelse med andetaget. Metoden understryker vikten av att dagligen praktisera en given sekvens av rörelser. Det finns sex serier av Ashtangayoga sekvenser, genom vilka utövaren avancerar i sin egen takt. (www.yogapedia.com)

 

Hatha Yoga

MINA HATHAYOGAKLASSER

​I mina Hathaklasser saktar vi ner tempot, och tar oss tiden att verkligen komma in i de olika positionerna. Vi fokuserar huvudsakligen på andning, linjering samt kontakten mellan andetaget och rörelsen, förhoppningsvis för att skapa en djupgående kontakt med oss själva. Mitt mål är att skapa ett fridfullt och harmoniskt utrymme, oftast med hjälp av musik.

OM HATHAYOGA

Hatha är ett ord på Sanskrit och kan delas in i två mindre ord. ”Ha”, som betyder ’sol’ och ”tha” som betyder ’måne’. Ordet kan även betyda viljestark eller kraftig. Hathayoga utövare använder fysisk linjering och andningskontroll för att åstadkomma balans mellan den aktiva kroppen och dess universum. Den resulterande harmonin manifesterar sig själv som fysisk styrka, psykisk hälsa och emotionellt välmående. (www.yogapedia.com)

 

© YOGASIIRI 2018. ALL RIGHTS RESERVED.

Siiri Soveri, a Yoga Alliance Professionals certified Yoga Teacher